Snickeriet

 
 Posted by at 4:47 e m

Lastbil m logga
Det här är ett företag med inriktning på småskalighet och hög kvalité.

Vi installerar, bygger om , reparerar och anpassar inredningar, räcken, uteplatser och möbler, efter Dina önskemål.

Vi jobbar med ekologiska material och lösningar så långt det är möjligt. Exempelvis isolering, färg och trämaterial.

Vi kollar även om det finns asbest, tar prov och fixar analys, för att veta om man behöver sanera ett objekt.

Vi åtar oss gärna även mindre arbeten, ingen uppgift är för liten. Anpassning av möbler, flytta gardinstänger och krokar, inflyttningsservice, nytillverkning och specialkonstruktioner.

Genom att vi utför arbeten inom flera branschområden, minskar behovet att anlita flera företag. Vi samarbetar med licensierade företag för tex elarbeten. Vi har inte våtrumsbehörighet. Men svetsar gärna stöd och andra konstruktioner i samband med uteplatser vid behov.

Vi har en verkstad med moderna maskiner, som också kan vara mobil med hjälp av den lilla lastbilens kapacitet.

Se vidare på några exempel som vi gjort. (i menyraden ovan)